Vochtproblemen muren

Vochtige muren komen veelvoudig voor in huizen en of panden. Vochtige muren zijn een indicatie dat u last heeft van een vochtprobleem. Een vochtige muur kan verschillende oorzaken hebben. Daarom is het goed om uw probleem te laten analyseren door een vochtexpert van Murprotec. Vraag vrijblijvend een analyse aan of lees hier over de verschillende oorzaken om te achterhalen waar uw probleem vandaan komt. Heeft u lekkage (behalve in uw kelder)? Neem dan contact op met uw verzekeraar.

Gratis Analyse

Vochtige muren: oorzaken en oplossingen

Een vochtige muur kan verschillende oorzaken hebben. Elke oorzaak vraagt om een oplossing op maat. Een aantal mogelijke oorzaken van een vochtige muur zijn:

Optrekkend vocht

Optrekkend vocht komt erg veel voor. De gevolgen van optrekkend vocht zijn vooral te zien aan de onderzijde van de muur. Dit probleem is onder andere te herkennen aan kapot of loslatend stucwerk tot ongeveer 150 centimeter hoogte. Ook kan er schimmelvorming ontstaan want niet goed is voor de gezondheid.

De oorzaak is vaak een kapotte of een ontbrekende waterkerende laag in de fundering of het metselwerk. Dit komt vaak voor bij oudere huizen. Eén van de oplossingen voor deze vorm van vochtige muren is dan ook het injecteren van de muren zodat er een nieuwe waterkerende laag wordt gecreëerd die het optrekkend vocht tegen houdt.

Wilt u van uw vochtige muren af? Vraag dan vrijblijvend een gratis analyse en prijsindicatie aan via ons gratis analyse formulier.

Condensatie

Een andere veel voorkomende veroorzaker van vochtige muren is condensatie. Ongeveer 25% van de woningen heeft hier last van. Condensatie ontstaat door het niet voldoende afvoeren van vochtige lucht. U herkent condensatie aan druppels water aan de binnenkant van het raam of aan schimmelvorming en vochtplekken op de muren of het plafond. Vochtige muren met condensatie als oorzaak komen vaak voor in de badkamer of de kelder. Vaak zien we condensatie problemen na het isoleren van oudere huizen of bij moderne huizen die al goed geïsoleerd zijn.

De oorzaak van condensatie zijn we vaak zelf. Een gemiddeld gezin produceert per dag ongeveer 10 liter vocht met gewone dagelijkse bezigheden zoals bijvoorbeeld douchen en handenwassen. Een gemakkelijke oplossing is dan ook beter en vaker te ventileren. Werkt dit niet voldoende, installeer dan een vorm van mechanische ventilatie. Bij Murprotec hebben we verschillende luchtbehandelingssystemen die uw woning voorzien van frisse, vochtarme lucht wat condensatie tegen gaat. Vraag onze vochtexperts vrijblijvend naar de mogelijkheden door een gratis analyse aan te vragen.

Ondergrondse infiltratie

Een kelder wordt vaak omringt door vochtige grond en wordt meestal niet goed geventileerd. Omdat de kelder in direct contact staat met de grond kan er bij hevige regenval vocht via de zwakken plakken van de wanden trekken. Hierdoor ontstaan er vochtige muren. Er zijn verschillende oplossingen voor dit probleem. Bekijk onze pagina over kelderdichting of vraag vrijblijvend een analyse aan voor een oplossing op maat.

Gratis Analyse

Lekkages

Dit is iets minder onze tak van sport maar wel een grote veroorzaker als het gaat om vochtige muren of plafonds. Lekkages komen voor in verschillende vormen. Dit probleem vraagt, net als de andere veroorzakers, direct om actie.

Gevolgen van vochtige muren

De gevolgen van vochtige muren zijn op de eerste plaats aan de muren zelf. Vocht veroorzaakt vaak schade aan de muren in de vorm van loslatend of kapot stucwerk, vochtplekken die niet meer verdwijnen, loslatend behang en schimmel op de muur.  Maar uiteindelijk kan een aanhoudend vochtprobleem zelfs negatieve gevolgen hebben voor de constructie van uw woning.

Optrekkend vocht - Murprotec

Daarnaast kunnen vochtige muren ook schade aan de gezondheid veroorzaken. Een vochtige, slecht geïsoleerde of slecht geventileerde omgeving kan verschillende gezondheidsklachten veroorzaken. Denk hierbij aan onder andere benauwdheid, problemen met de luchtwegen, hoofdpijn, vermoeidheid en meer. Veel van deze gevolgen worden met name veroorzaakt door schimmel als gevolg van een vochtige muur.

Het is dus belangrijk dat u snel actie onderneemt wanneer u een vochtprobleem herkent. Wacht niet af en vraag direct een vrijblijvende gratis analyse aan zodat we uw vochtprobleem kunnen aanpakken voordat er verdere, onnodige negatieve gevolgen ontstaan.

De vochtexpert voor uw vochtige muren

Murprotec zet zich al jaren in voor de strijd tegen vochtige muren en vocht in het algemeen. Al meer dan 60 jaar, met inmiddels 37 vestigingen in 7 landen. We hebben een eigen laboratorium waar state of the art duurzame bestrijdingsmethoden worden uitgevonden én een bevlogen, altijd up-to-date geschoold team van vochtbestrijders. Daarom zijn wij de vochtexpert voor uw probleem en daar zijn we best een beetje trots op.