Vochtbestrijding met muurinjecties

Optrekkend vocht in uw muren is een veel voorkomend probleem. Optrekkend vocht kan voorkomen in de muren en in de vloer. Optrekkend vocht in uw muren kan worden verholpen door het toedienen van een muurinjectie (bestaande uit een micro-emulsie in een waterachtige oplossing). De emulsies die wij gebruiken kennen geen nadelen die de klassieke producten wel vertonen. De oplossingen zijn reukloos, niet ontvlambaar, niet schadelijk voor de gezondheid en ze vormen geen schadelijke zouten voor de muren.

Het aanbrengen van een muurinjectie / waterkerende laag

Wij brengen door middel van een injectie onder hoge druk op een horizontale lijn, een waterafstotende laag aan onderin de muur. Waardoor het optrekkend vocht gestopt word. Daarnaast zullen wij muren die wij behandelen, afsluiten van de muren die wij niet behandelen door het aanbrengen van een verticale injectie. Op die manier kunnen we uitsluiten dat er vochtproblemen kunnen ontstaan door aansluitende (niet behandelde) muren. Na de uitvoering van de injecties is het probleem niet direct opgelost, de muur zal altijd nog moeten drogen. Er komt na het injecteren geen optrekkend vocht meer in de muur, maar het vocht wat in de muur aanwezig was op het moment van injecteren moet nog uit de muur drogen. De droogperiode varieert van een halfjaar tot een aantal jaar. Voor de meeste muren in Nederland is de schatting van de droogtijd een jaar. Het is belangrijk dat u beseft dat zo lang de muur nog droogt er nog steeds afwerklagen worden aangetast, door het salpeterzout wat met het vocht mee komt uit de muur.

Controle en garantie

Na het verstrijken van de droogtijd komen wij altijd een drogingscontrole uitvoeren om vast te stellen of de behandeling geslaagd is. Van deze metingen wordt een rapport gemaakt en een kopie daarvan is voor u. Op het moment dat de muur droog is, dan wordt op dat moment de muur vrij gegeven om opnieuw af te werken. Vanaf dat moment garanderen wij dat de muur voor 30 jaar droog blijft van optrekkend vocht.

Deze vochtbehandeling wordt toegepast bij:
Optrekkend vocht, lees hier meer over dit veelvoorkomende probleem.